Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HSG TIN CẤP TRƯỜNG

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vũ Thị Bích Hợp (trang riêng)
  Ngày gửi: 13h:39' 31-10-2013
  Dung lượng: 68.0 KB
  Số lượt tải: 14
  Số lượt thích: 0 người
  Ôn tập:
  Phần trắc nghiệm học từ bài 1 tới bài 5: chú ý phần đặt tện CT, khai báo biến, hằng…, cấu trúc 1 CT;
  Xem lại cách chuyển biểu thức Pascal
  Viết các biểu thức toán sau đây dưới dạng biểu thức Pascal:
  a. ax2 + bx +2c b. (a+b)2.(d+e)3
  Xác định kiểu dữ liệu( giống bài KT )
  lưu ý:
  INTEGER: số nguyên ko lẻ (vd: 6);
  REAL: số thực(có lẻ) vd: 15,2 ;
  Char là Xâu phải có dấu ‘ ’ và chỉ có 1 kí tự;
  String là xâu phải có dấu ‘ ’ và có 2 kí tự trở lên.
  Còn có dấu lạ hay “ nhìn kì kì” thì sẽ không thuộc kiểu DL nào.
  Xem bài toán trang 40 SGK
  Một hình A được ghép từ một hình chữ nhật với chiều rộng là 2a, chiều dài là b và một hình bán nguyệt bán kính a .Hãy tính diện tích của hình A?

  a; Hãy xác định bài toán( INPUT; OUTPUT) và công thức liên quan
  b; Viết chương trình bằng tiếng Việt
  c; Viết lại chương trình trên bằng tiếng Anh( Ngôn ngữ lập trình Pascal)
  HD:
  a; Input: a,b là số thực; Output: S
  Tự cho thêm phần công thức toán (S hcn?; S hình tròn? Suy ra S bán nguyệt)
  b; Phần 1: Khai báo
  Khai báo tên CT DIENTICH_HINHA;
  Khai báo thư viện hàm Crt;
  Khai báo biến a,b: kiểu số thực;
  Khai báo hằng Pi = 3.14;
  Phần 2: Thân CT
  BẮT ĐẦU
  Lệnh xoa man hình;
  In ra(‘ Nhap a, b: ‘); Trả về giá trị(a,b);
  S1:= 2*a*b; { đây là S hình chữ nhật}
  S2 := (3,14 *a*a)/2; { đây là S hình bán nguyệt = ½ hình tròn)}
  S: = S1 +S2;
  In ra(‘ Dien tich hinh A la:’, S);
  Trả về giá trị; {hay còn goi la ghi ra}
  KẾT THÚC.
  C; Viết CT = NNLT Pascal(Tiếng Anh):
  Program DIENTICH_HINHA;
  Uses Crt;
  Var a,b: kiểu số thực;
  Const Pi = 3.14;
  BEGIN
  Clrscr;
  Write(‘ Nhap a, b: ‘); Readln(a,b);
  S1:= 2*a*b;
  S2 := (3,14 *a*a)/2;
  S: = S1 +S2;
  Write(‘ Dien tich hinh A la:’, S);
  Readln;
  END.
  Câu 1: Trong các tên sau đây, tên nào là hợp lệ trong ngôn ngữ Pascal:
  A. 8a B. tamgiac C. program D. bai tap
  Câu 2: Để biên dịch chương trình ta sử dụng tổ hợp nào:
  A. Ctrl – F9 B. Alt – F9 C. F9 D. Ctrl – Shitf – F9
  Câu 3: Trong Pascal, khai báo nào sau đây là đúng?
  A. Var tb: real; B. Type 4hs: integer; C. const x: real; D. Var R = 30;
  Câu 4: Biểu thức toán học (a2 + b)(1 + c)3 được biểu diễn trong Pascal như thế nào ?
  A. (a*a + b)(1+c)(1 + c)(1 + c) B. (a.a + b)(1 + c)(1 + c)(1 + c)
  C. (a*a + b)*(1 + c)*(1 + c)*(1 + c) D. (a2 + b)(1 + c)3
  Câu 5: Thứ tự đúng của chương trình
  Program Chuong trinh 1; (1)
  Begin (2)
  Uses crt; (3)
  Writeln ( ’ hoa cỏ mùa xuân’);(4)
  End. (5)
  A. 1, 3, 2, 4, 5 B. 1, 2, 4, 3, 5 C. 2, 3, 1, 4, 5 D. 1, 2, 3, 4, 5
  Câu 6: Trong các tên sau đây, tên nào hợp lệ trong NNLT Pascal?
  A. Khoi 8 B. Tam giac; C. Bai-tap-thuc-hanh D.
   
  Gửi ý kiến